Chemosvit, rekonštrukcia chladiacej veže

Investor Fans a.s., financoval rekonštrukciu chladiarenskej veže firmy Chemosvit, a.s., ktorá patrí do  skupiny spoločností, orientovaných na výrobu, zušľachťovanie a predaj flexibilných fólií pre obalové účely a pre elektrotechnický priemysel, na výrobu a predaj výrobkov z plastov, polypropylénových vlákien a strojárskych výrobkov. Sme radi, že aj naša firma sa mohla podieľať  na tomto zaujímavom projekte.

Kvist s.r.o., lakovňa

Firma Kvist s.r.o., sídliaca v meste Moldava nad Bodovou, sa zaoberá spracovaním dreva a výrobou nábytku na mieru ako aj výrobou rôznych drevených výrobkov. Naša firma obdržala požiadavku na zhotovenie lakovne, kde prebieha jedna z viacerých etáp spracovania dreva.