Myslite aj na zatepľovanie soklov

Sokel, ako spodná časť domu, predstavuje riziko vzniku tepelných mostov a s nimi aj rad problémov s tým spojených – premŕzanie základov, vznik plesní, či zvýšené náklady na vykurovanie. Podobne, ako murivo, aj sokel vyžaduje vhodný spôsob zateplenia, aby sa týmto problémom účinne predišlo. To všetko s ohľadom na to, že sokel je vystavený viacerým negatívnym vplyvom ako je mechanické znečisťovanie, či pôsobenie agresívnych solí.

Zateplením by sa mala zachovať  tvrdosť a pevnosť  soklovej časti, a preto je dôležité zvoliť  vhodný a kvalitný zatepľovací materiál. Napriek tomu nás často klienti oslovujú s problémami, týkajúcimi sa zlého prevedenia zateplenia a následným olupovaním, či popraskaním obkladu. Takto nekvalitne odvedenú prácu je niekedy ťažké vhodne napraviť.

Počas našej praxe sme sa stretli s rôznymi prípadmi pochybenia. Medzi najčastejšie chyby pri zateplení soklov patrí najmä:

1. Zlá voľba zatepľovacieho materiálu

Minerálna izolácia ani klasický fasádny polystyrén nie je pre zateplenie sokla vhodnou voľbou. Majú vysokú savosť, preto tejto časti stavby, ktorá je vystavená aj pôsobeniu vody, v žiadnom prípade neprospievajú. Naopak, extrudovaný polystyrén (XPS), t.j. tvrdený polystyrén má vyššiu pevnosť  a tvrdosť, lepšie drží ťažký obklad a spĺňa všetky požiadavky na zateplenie sokla.

2. Vynechanie zateplenia pod vykurovanou časťou

V tomto prípade nastáva problém vzniku tepelných mostov priamo na podlahe prízemnej časti bytu. Z tohto dôvodu musí byť zateplenie kompaktné a neprerušené, v opačnom prípade dôjde k vzniku nepríjemných plesní.

3. Zateplenie sokla len nad terénom

Pri zateplení sokla musíme dbať na to, aby aj napriek zatepleniu nevznikali tepelné mosty a to len preto, že zateplenie začína až nad okolitým terénom. Pred zateplením je vhodné okolitú zeminu obkopať  a zateplenie realizovať  už na základovej špáre.

4. Voľba nedostatočnej hrúbky izolačného materiálu

Zateplenie odporúčame klientom previesť  v dostatočnej hrúbke, nakoľko malá hrúbka izolácie nedokáže izolovať  tak namáhanú časť stavby.

5. Nekvalitne prevedené zateplenie

Do tejto kategórie chýb patrí množstvo nedokonalostí, súvisiacich s predchádzajúcimi spomínanými chybami ako aj so samotným nekvalitným odvedením práce. Následkom týchto faktorov už po krátkom čase vidieť  chyby a nedostatky, ktoré vedú mnohokrát až k havarijnému stavu.

Kvalitný materiál a dôkladne odvedená práca je základom kvalitného bývania. Na základe tohto tvrdenia odporúčame všetkým stavebníkom venovať  značnú pozornosť zatepleniu sokla. Využite naše bezplatné poradenstvo a bezplatne vám urobíme kalkuláciu kompletných prác zateplenia. V prípade záujmu prevedieme tieto práce s použitím tých najkvalitnejších materiálov.

Kontaktujte nás:

Vaše meno

Váš email

Predmet

Vaša správa