Rekonštruujeme byt – musíme to ohlásiť na stavebnom úrade?

S rekonštrukciou bytu súvisí nemálo starostí. Jednak je to zháňanie referencií na odborníkov pre jednotlivé typy prác, konzultácie ohľadom výberu materiálov, zosúladenie termínov a podobne, ale aj menej príjemné ‘behanie’ po bankách a po úradoch.

Pokúsime sa vám teraz ozrejmiť  najmä kontakt so stavebným úradom a s prípadmi, kedy je nutné práce ohlásiť, a kedy sa ohlasovaniu môžete vyhnúť. V každom prípade je dobré si vopred preštudovať  stavebný zákon č.50/1976, Zb.

Na stavebný úrad nemusíte chodiť, ak:

  • rekoštrukcia sa týka výlučne len bytového jadra a nemení sa dispozičné riešenie bytu
  • stavebné úpravy nijako nezasahujú do nosnej konštrukcie domu
  • úpravy nepredstavujú zmenu v užívaní bytu (zmena bytu na nebytový priestor alebo naopak)
  • rekonštrukcia negatívne neovplyvní životné prostredie a požiarnu bezpečnosť
  • rekonštrukcia je len v malom rozsahu – výmena okien, podláh, sanity, kuchynskej linky, rozvodov a pod.

Na stavebný úrad je nutné ísť, ak:

  • dispozičné riešenie bytu sa oproti pôvodnému výrazne zmení
  • stavebné zásahy sa dotknú aj nosných konštrukcií
  • je dom, v ktorom sa byt nachádza, pamiatkou
  • sa mení spôsob užívania bytu
  • zväčšujete kuchyňu, kúpelňu, presúvate toaletu a pod.

Ak si nie ste istí, či je práve ten váš konkrétny prípad rekonštrukcie potrebné ohlásiť, môžete si to zistiť  priamo na príslušnom stavebnom úrade.  V prípade, že sa rozhodnete pre rekonštrukciu bytu našou spoločnosťou, pomôžeme vám vybaviť  všetko potrebné.

Kontaktujte nás:

Vaše meno

Váš email

Predmet

Vaša správa