Výkopové a zemné práce pri výstavbe domu

Napriek tomu, že veľa práce na rodinnom dome si môžeme urobiť  aj svojpomocne, pri stavbe domu sa nezaobídeme bez odbornej pomoci a ťažkej techniky. Hneď na začiatku ide o kopanie základov, vyhĺbenie jamy pre budúci bazén, terénne úpravy a v neposlednom rade výkopové práce na inžinierske siete. Ako táto činnosť prebieha? Ako ju naplánovať a na čo nesmieme zabudnúť? Naša firma vám vo všetkom poradí a tieto práce zrealizuje ‘na kľúč’.

Výkopové práce v praxi a uloženie prebytočnej zeminy

Elektroinštaláciu, rozvody a prípojky je potrebné začať  riešiť už v počiatočnom plánovaní výstavby. V prvom rade je potrebné získať povolenie od správcu jednotlivých sietí. Najlepšie je dohodnúť  si firmu aspoň mesiac pred plánovanými prácami, ktorá na základe získaného povolenia výkop zrealizuje. Samotné výkopové práce pri bežnom rodinnom dome a uloženie príslušných potrubí a vedení, trvá približne týždeň. Prebytočnú zeminu po dohode s investorom buď  zarovnáme do terénu, alebo zabezpečíme jej odvoz na skládku.

Úspora

Každý zásah do terénu obnáša prechodné narušenie jeho pôvodného stavu. Najšetrnejším riešením je použitie minibagra, ktorý sa vďaka svojim malým rozmerom dostane aj do ťažko prístupných miest a oproti veľkým bagrom, nenaruší okolitý terén. Naša spoločnosť disponuje aj výkopovou technikou, ktorú nasadí podľa individuálnych požiadaviek investora a vlastností pozemku a prác.

Potrebná dokumentácia

Tak ako pri výstavbe domu, aj pri inštalácii inžinierskych sietí je potrebné vypracovať  projekt, ktorý okrem nových vedení zohľadní aj už existujúce potrubia a siete na pozemku, aby nevznikli komplikácie zapríčinené ich poškodením.

Záruky

Firma Hedostav s.r.o. poskytuje záruku na prevedenie kompletných prác, súvisiacich s inštaláciou inžinierskych sietí. Okrem toho všetky náležitosti sú pod kontrolou dozoru, ktorý zastrešuje správca príslušnej siete. Svojpomocné riešenie týchto prác vyžaduje nemalé starosti, úsilie, zháňanie ľudí a techniky, preto vám aj v tejto oblasti ponúkame riešenie. Zverte túto úlohu do našich rúk, roky skúseností našej firmy zaručujú bezpečnosť  a rýchle prevedenie prác, pričom samozrejmosťou je uvedenie terénu do pôvodného stavu.

Kontaktujte nás:

Vaše meno

Váš email

Predmet

Vaša správa