Zateplenie šikmej strechy

Bývanie v podkroví prináša mnoho výhod. Na to, aby bolo zaručené pohodlné a plnohodnotné bývanie, musíme dodržať  základné zásady pri zatepľovaní šikmých konštrukcií. Cieľom každého stavebníka je dosiahnuť  to, aby cez strechu v zime teplo neunikalo, naopak, v lete, aby nevnikalo do interiéru. Od roku 2016 budú musieť  všetky zateplenia šikmých striech podliehať  prísnym tepelnotechnickým normám, ktorých časť  platí už v súčasnosti.

Izolácia podkrovia

Najčastejšie volenou izoláciou na zateplenie podkrovia je minerálna vata. Je veľmi dôležité zvoliť  jej správnu hrúbku. Minimálna hrúbka celkovej izolácie by mala byť 26 cm, ideálna je však ešte väčšia. Potrebnú hrúbku izolácie pre konkrétnu strechu vieme vypočítať  s ohľadom na všetky ostatné aspekty, ako je vek a hrúbka krokiev, materiál strešnej krytiny a pod.

Prevedenie zateplenia

Zateplenie podkrovia je vhodné vložiť  do rúk kvalifikovanej firme, avšak previesť  ho by mohol bez väčších problémov aj bežný laik. Musí však dbať  na to, aby izoláciu presne vymeral, narezal a natesno povkladal do všetkých priestorov strechy. Izoláciu musíme ukladať  v dvoch vrstvách tak, aby ich spoje neboli priamo nad sebou a nevznikali tak nežiadúce tepelné mosty. Zateplenie už existujúcich podkroví je možné realizovať   aj bez zásahu do interiéru, toto by však už malo byť   záležitosťou odborníkov.

Vráťme sa ale k bežnému zatepleniu zvnútra. Pred ukladaním izolácie nesmieme zabudnúť  na kontrolu hydroizolačnej fólie, tzv. difúznej membrány, uloženej pod krytinou, ktorá má zabezpečiť  ochranu pred zatekaním zrážkovej vody a zároveň odvádzať  paru z konštrukcie. Prípadné nedokonalosti utesníme špeciálnymi tmelmi a izolačnými páskami, určenými výhradne na tento účel. Až po dôkladnej kontrole pristupujeme k samotnej pokládke izolácie. Jednotlivé diely režeme o pár milimetrov väčšie, aby sme zaručili dokonalú tesnosť  a aby nikde nevznikli ani najmenšie vzduchové medzery. Takto prevedené zateplenie zakryjeme špeciálnou fóliou.

Spomínaná fólia sa aplikuje zo strany interiéru, ide o tzv. parozábranu, ktorá má chrániť  izoláciu pred vlhkosťou. Po obvode aj na spojoch ju taktiež treba utesniť  špeciálnymi páskami a tmelmi. Pozor na lacné stavebné fólie, ktoré ani zďaleka nedokážu plniť  určenú funkciu, prepúšťajú vlhkosť  a v krátkom čase znehodnotia celé zateplenie.

Nechajte si poradiť

Aj pri zateplení môže človek spraviť chyby, ktoré sa potom len ťažko odstraňujú. Neváhajte preto osloviť  skúsených odborníkov, či už za účelom poradenstva, alebo objednávky konkrétnych prác. Každopádne nezabúdajte, že kvalitné zateplenie strechy vám zaručí aj kvalitné bývanie na dlhé roky.

Kontaktujte nás:

Vaše meno

Váš email

Predmet

Vaša správa