List of references

Stavby momentálne vo výstavbe
RD Devín Konti a.s. Bratislava Vonkajšie areálové rozvody vody a kanalizácie,plynovod
Marius Pedersen Konti a.s. Bratislava Vonkajšie areálové rozvody vody a kanalizácie
Karloveské rameno Bratislava Hant Ba a.s. ZTI, ÚK, kotolňa,plynofikácia
Okresný súd Michalovce Scorp spol. s r.o. ÚK, kotolňa
Nemocnica Michalovce Scorp spol. s r.o. Prípojka vody
Mayster centrum Humenné Budova Mayster centra ÚK, ZTI, kotolňa
IBV Župčany F.TKT Slovakia s.r.o. Vonkajšie rozvody kanalizácie a vody, plynovod
Tržnica Michalovce Dennon s.r.o. Plynofikácia
Harmónia Nitra Chemkostav Michalovce ZTI, ÚK

Stavby 2015
US Steel Košice, FANS US Steel, Košice Stredná oprava ventilátora chladiacej veže
Pereš - Novostavba, pokračovanie stavby
RD Valaliky - Novostavba
RD Myslava na Kope Peal Trade, s.r.o. Pokračovanie stavby, terénne úpravy

Stavby 2014
Slovnaft Bratislava, FANS Slovnaft Bratislava Intenzifikácia cirk.centra chladiacej vody
Chemosvit Svit,FANS Chemosvit Svit Sanácia konštrukcie chladiacej veže
RD Súkoľ - novostavba
RD Myslava na Kope Peal Trade, s.r.o. Hrubá stavba
Budova Strojárenskej 3, Košice Správa majetku KSK Vybudovanie kanalizačnej prípojky
Sociálne zariadenia a spoločné priestory LIBERO Výmena výťahu, rekonštrukcia
RD Teriakovce - novostavba
RD Pereš, Košice - hrubá stavba

Stavby 2013
OC Torysa, Košice PB Capital a.s.,Košice Rekonštrukcia
OC Merkúr PB Capital a.s.,Košice Rekonštrukcia
Objekty výroby, Moldava nad Bodvou KVIST s.r.o. Moldava nad Bodvou Rekonštrukcia
RD Košice Pereš - Hrubá stavba

Stavby 2012
Bytový dom Lučenec RJ Stavoinvest sro, Trnava Stavebné práce
Bytový dom, Levočská ul.,Košice INOVIA sro, Trnava Obnova loggie
Bytový dom, Amurská 8, Košice Renetour sro, Žilina Obnova
OC Torysa, Košice PB Capital a.s.,Košice Rekonštrukcia
OC Hutnícka, Košice PB Capital a.s.,Košice Rekonštrukcia
OC Merkúr, Košice PB Capital a.s.,Košice Rekonštrukcia
OC Terasa, Košice PB Capital a.s.,Košice Rekonštrukcia
RD Baška - Výstavba, hrubá stavba
RD Svätoplukova ul., Košice - kompletná rekonštrukcia

Stavby 2011
RD Nitrianska, Košice - -
Byt Cesta pod Hradovou, Košice - Rekonštrukcia
RD vila "Adaptíva", Beniakovce - -
Radové domy "Panoráma", Košice STAVA IP s.r.o. -
Bytové domy Jakobyho 6 a 8, Košice INOVIA s.r.o., Trnava Stavebné práce a obnova
Bytový dom Nešporova 22, Košice INOVIA s.r.o., Trnava Stavebné práce a obnova
Bytový dom Mikoviniho 16, Košice INOVIA s.r.o., Trnava Stavebné práce a obnova

Stavby 2010
Gymnázium M.R.Štefánika, Nám. L. Novomestského 4, Košice Alcomplet Izolácie sro, Košice Stavebné práce
PF UPJŠ /P6/ Košice UPJŠ Košice Vybudovanie špecializovaného laboratória v miestnosti Ústavu informatiky
Sídlisko Ťahanovce, Košice Mestská časť Košice- sídl. Ťahanovce Súbor stavieb
RD Ťahanovské riadky 21, Košice - Zateplenie a úprava fasády
RD Slovenskej jednoty 37, Košice - Stavebné úpravy
UPJŠ Košice SCHOTT sro, Bardejovská Nová Ves Rekonštrukcia objekt 'B', II etapa
RD Ťahanovské riadky 2, Košice - Úprava pre osobu s ťažkým zdrav.postihnutím

Stavby 2009
ES-Lemešany Thermostav sro, Rožňava Lokalitný program, obj.Garáže, Sklad HP, BSP časť A, BSP časť B
Súbor stavieb na sídl. Ťahanovce Mestská časť Košice, sídl.Ťahanovce Rekonštrukcia basketbalového ihriska, parkoviská, sadové úpravy a iné
ES-110/22 kV Prešov III Thermostav sro, Rožňava SO 08 Kanalizácia
ES-110/22 kV Prešov III Thermostav sro, Rožňava SO 01 Budova spoločných prevádzok, SO 07 Prípojka vody a studňa

Stavby 2008
YAZAKI, Michalovce ICOMA sro, Trebišov Kladenie zámkovej dlažby
Súbor stavieb na sídl. Ťahanovce Mestská časť Košice, sídl.Ťahanovce Parkoviská, úprava plôch, maliarske práce, výroba oceľovej rampy a i.
RD-Bystrická, Košice-Pereš - -

Stavby 2007
Súbor stavieb na sídl. Ťahanovce Mestská časť Košice, sídl.Ťahanovce Parkoviská, úprava plôch, rekonštrukcia schodiskových ramien a i.
Byt.dom 'D' ul.Obrody v Košiciach BD Terasa sro, Košice Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky a ležatých vedení
2 x RD Košice Pereš Hausin sro, Košice -

Stavby 2006
RD ul.Suchodolinská, Košice - Novostavba
ZŠ Bruselská Mestská časť Košice, sídl.Ťahanovce Výstavba viacúčelového ihriska s umelým povrchom
Súbor stavieb na sídl. Ťahanovce Mestská časť Košice, sídl. Ťahanovce Parkoviská, úprava plôch a iné

Stavby 2005
RD Rozhanovce - Novostavba
RD Rozhanovce - Hrubá stavba
RD Hájnická ul., Košice - -
Bukurešťská 18/-22, Košice Mestská časť Košice, sídl.Ťahanovce Výstavba parkovacích plôch

Kontaktujte nás:

Ak chcete využiť  naše služby alebo máte otázku, odošlite nám nasledujúci kontaktný formulár.

Vaše meno

Váš email

Váš telefón

Predmet

Vaša správa