Bývanie v podkroví

Využívanie priestoru pod strechou domu na účely bývania, prináša veľa komplikácií a nevýhod. Okrem zošikmených obmedzujúcich priestorov vzniká aj problém pri zateplení strechy. V mnohých prípadoch však nie je iná možnosť, a preto treba venovať tejto problematike značnú pozornosť a vyhnúť sa technickým problémom pri zriaďovaní bývania v podkroví. Stavebník musí brať do úvahy existujúcu konštrukciu krovu, komínové telesá a nosníky, nakoľko nie je možné meniť už existujúce nosné prvky strechy.

Znižujúca sa výška v byte navyše obmedzuje pohyb ľudí, prináša voľbu atypického nábytku, či nedostatok svetla, z dôvodu šikmých strešných okien. Našim klientom, ktorí riešia takéto bývanie v podkroví odporúčame tieto nedostatky aspoň trochu zmierniť, a ak je možné, navrhujeme:

  • vložiť priestor v tvare kvádra a vytvoriť akýsi veľký vikier, ktorý zaručí čo najväčšiu plochu s rovným stropom. Nemá význam riešiť to malým vikierom, je oveľa drahší ako napr. strešné okno.
  • v prípade, že nie je možné vytvoriť veľký vikier, strešné okná treba osadiť tak, aby cez ne videla stojaca aj sediaca osoba
  • veľmi dobre si naplánovať a zrealizovať zateplenie strechy, nakoľko ide o najrizikovaješiu časť prestavby
  • ďalšou možnosťou, ktorú odporúčame svojim klientom, je vloženie terasy do šikmej časti, čím sa interiér značne presvetlí vložením zvislých okien.

Problém zateplenia strechy

Už vyššie spomenutá tepelná izolácia strechy pri obytnom podkroví je zložitým orieškom, preto ho netreba podceniť. Našim odborníci odporúčajú voliť tzv. systém teplej strechy. Takýto spôsob zateplenia minimalizuje riziko poškodenia krokiev vlhkosťou a škodcami. Ide o jednu nepremokavú vrstvu hydroizolácie a tepelnej izolácie, ktoré sa vkladajú nad krokvu. Krokva je potom v interiéri, v otvorenom priestore, kde sa prípadná vlhkosť vždy stratí a nepodlieha neskôr vlhkosti a hnilobe. Naopak, pri ‘obalení’ krokvy zvonku hydroizoláciou, zvnútra parozábranou, vzniká riziko zatekania, nakoľko parozábrana nikdy netesní na 100% . Vlhkosť, ktorá sa dostane k drevu, značne znižuje jeho životnosť a predstavuje aj nebezpečenstvo celkového znefunkčnenia strechy.

Aj keď voľba obytného podkrovia nie je vždy najšťastnejším riešením, máme aj v tejto oblasti značné skúsenosti. Projektanti našej firmy dokážu vyriešiť priestor pod strechou tak, aby sa zminimalizovali jeho nedostatky a priestor sa využil čo najefektívnejšie.

Kontaktujte nás:

Vaše meno

Váš email

Predmet

Vaša správa