Hrubá stavba rodinného domu

Pri zvažovaní realizácie výstavby domu sa väčšinou zaoberáme rôznymi otázkami a stretávame sa s pojmami, ktoré s týmto krokom úzko súvisia. Jedným z takýchto pojmov, ktoré sa vynárajú hneď  na začiatku je pojem ‘hrubá stavba‘. Čo to vlastne znamená? Ako tento pojem vznikol a čo si pod ním máme predstaviť?

Tento pojem vznikol ešte v minulosti, v 80-tych rokoch minulého storočia, pri snahe rozdeliť  proces výstavby na tzv. hlavnú a pridruženú stavebnú výrobu. Prvá časť prác zahrňovala realizáciu základov domu, vrátane výkopových prác a všetkých priľahlých vodorovných aj zvislých nosných konštrukcií. Jej súčasťou bola tiež realizácia krovu a zastrešenie stavby. Išlo o výstavbu ‘surového’ domu, ktorá nezahŕňala estetickú úpravu. Pridružená výroba potom pokrývala všetky ostatné práce, ktoré viedli k finálnej podobe domu.

Realizácia hrubej stavby

Dom začíname stavať  od základov, avšak paradoxne, nie vždy (najmä pri montovaných domoch) sa berie zhotovenie základovej dosky za súčasť dodávky hrubej stavby u firiem, ktoré montované domy zabezpečujú. Naša spoločnosť je však po vzájomnej dohode so stavebníkom schopná zabezpečiť  všetky práce, súvisiace s postavením hrubej stavby, a teda aj realizáciu základov a základovej dosky s osadením vodorovných rozvodov a inžinierskych sietí u všetkých druhov stavieb.

Jednotlivé kroky hrubej stavby, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú:

  • vytýčenie stavby, terénne a výkopové práce
  • realizácia vodorovných prípojok na inžinierske siete v základoch domu
  • realizácia základových pásov a základovej dosky
  • hydroizolácia základovej dosky
  • realizácia zvislých nosných konštrukcií, vrátane prekladov pre stavebné otvory a vence
  • realizácia stropov a balkónov
  • výstavba vnútorných múrov a priečok
  • osadenie krovu a uloženie strešnej krytiny, výstavba komínov
  • izolácie

Pre realizáciu hrubej stavby domu je veľmi dôležité použiť  vhodný a kvalitný stavebný materiál a precízne vykonať  všetky náležité práce, ktoré s ňou súvisia. Je preto nevyhnutné zvážiť  dodávateľov a systém postupnosti prác. Na zvážení každého stavebníka je to, či dá stavbu postaviť  na kľúč, alebo či sa bude snažiť postaviť  ju svojpomocne. Kompromisom je zveriť  hrubú stavbu – najdôležitejšiu úlohu, do rúk spoľahlivej stavebnej firmy, ktorá ju zrealizuje.

Naša firma zamestnáva odborníkov, ktorí dokážu za krátky čas zhotoviť  hrubú stavbu domu, poradia pri výbere materiálu a oboznámia vás  s časovým a technologickým postupom prác. Na základe toho sa môžete sami rozhodnúť, ktoré následné práce si dokážete zabezpečiť sami a ktoré zveríte do rúk odborníkov.

Realizácia hrubej stavby domu je najdôležitejšou zložkou celého procesu výstavby, nakoľko odstránenie prípadných chýb nie je jednoduché, je vysoko nákladné a nie vždy sa vzniknuté chyby dajú odstrániť. Naša firma je v realizácii týchto prác na vysokej profesionálnej úrovni, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu, takže ručíme za kvalitu prác a stavebných postupov.

Vyberte si toho správneho partnera na realizáciu vašich snov o bývaní a pridajte sa k veľkej skupine našich spokojných klientov. Kontaktujte nás a my vám radi poradíme a prípadne zrealizujeme vaše požiadavky.

Kontaktujte nás:

Vaše meno

Váš email

Predmet

Vaša správa