Rodinný dom, Krásna nad Hornádom II

Na tejto stavbe sme dostali zadanie okrem realizácie vybraných interiérových prác aj dokončiť  stavebné práce na rodinnom dome zvonka.