Zateplenie rodinného domu

Neustále zvyšovanie cien energií núti majiteľov domov k opatreniam, ktoré môžu toto finančné zaťaženie výrazne znížiť a súčasne skvalitniť bývanie aj zo zdravotného hľadiska. Najčastejším prostriedkom, prispievajúcim k tomuto cieľu je zateplenie domu. Akú metódu zvoliť a ako treba pri zateplení postupovať?

V súčasnosti je zatepľovanie domov jedným z najčastejších stavebných zásahov. Okrem vyššie spomenutých dôvodov na realizáciu zatepľovania je aj zlepšenie zvukovoizolačných vlastností, odstránenie stavebných porúch, ako sú tepelné mosty, praskliny v omietke, zatekanie a pod. Izolácia chráni murivo pred škodlivými poveternostnými vplyvmi a premŕzaniu nosných konštrukcií. Stavba zároveň vyhovuje čoraz prísnejším európskym normám a smerniciam.

Spôsoby zateplenia rodinného domu

Ak sa už rozhodneme pre zateplenie domu, treba vybrať správnu formu zateplenia, aby bol výsledok čo najlepší. V zásade rozlišujeme dva základné spôsoby zateplenia – odvetraný a kontaktný zatepľovací systém, ktoré sú z hľadiska účinnosti najefektívnejšie. Taktiež netreba zabúdať aj na správny výber dodávateľov materiálu aj prác.

Odvetraný systém sa realizuje suchým montážnym procesom. Skladá sa z tepelnoizolačnej vrstvy, kotviacej a nosnej konštrukcie, odvetranej vzduchovej vrstvy a obkladu. Tepelnoizolačné dosky sa osadzujú na kovovú alebo drevenú konštrukciu, ukotvenú do steny. Medzi izolačnou vrstvou a obkladom sa nachádza odvetrávacia vzduchová medzera. Tento zatepľovací systém je fyzikálne účinnejší pre odvádzanie vodných pár. Aj preto sme tento systém odporučili tým klientom, ktorí rekonštruovali starší dom, kde bol problém s vlhkosťou muriva a celkovou vlhkosťou v dome.

Kontaktný systém predstavuje riešenie, pri ktorom sa priamo na tepelnoizolačný materiál, prilepený a ukotvený na stenu, nanesie tenkovrstvový omietkový systém vystužený sieťovinou. Jeho výhodou je nižšia cena a jednoduchší postup pri realizácii. Tento systém zas volili naši klienti pri novostavbách a panelových bytových domoch.

S obidvoma základnými systémami máme odborné skúsenosti, a teda vieme nielen poradiť, ale zateplenie aj zrealizovať v čo najkratšom možnom čase a za vopred dohodnutých podmienok.

Polystyrén

Je najčastejšie používaným materiálom pre svoju jednoduchosť, nízku objemovú hmotnosť, a vysokú opracovateľnosť. Naši zákazníci ho preferujú najmä z dôvodu nižšej obstarávacej ceny. Nevýhodou je nižšia paropriepustnosť, najmä pri zle zvolenej hrúbke tohto izolantu môže viesť ku kondenzácii vodných pár a k následnému vytváraniu plesní. Výpočet hrúbky polystyrénu je teda veľmi dôležitý, preto vždy kladieme dôraz na jej správne určenie.

Minerálne vlny

Vyrábajú sa zo sklených vlákien, z dolomitu alebo čadiča. Minerálna vlna je vhodným izolantom, vďaka svojej prievzdušnosti a paropriepustnosti. Zvyšuje protipožiarnu odolnosť stavby. Minerálne vlny sú chemicky neutrálne, odolné proti biologickým škodcom a hlodavcom a dobre sa s nimi pracuje. Nevýhodou je takmer trojnásobne vyššia cena v porovnaní s polystyrénom.

Prírodné izolanty

Sú ekologickou alternatívou minerálnej vlny. Najčastejšie sa používa zo živočíšnych produktov ovčia vlna, ktorá má jedinečné izolačné vlastnosti, ale aj izolanty z odpadových produktov rastlinnej výroby (slama, repka olejná, konope, ľan, kokosové vlákna alebo z druhotne spracovanej celulózy)

Ak sa rozhodnete pre zateplenie svojho rodinného domu, naša firma je vám plne k dispozícii. Nezáväzne prídeme, objekt obhliadneme, odborne poradíme výber vhodnej izolácie, určíme fixnú cenu materiálu aj prác, a v prípade záujmu aj zateplenie zrealizujeme. Pozrite si referencie našich spokojných klientov.

Naša firma má skúsenosti s obidvoma metódami a všetkými dostupnými materiálmi, ktoré sa používajú pri zatepľovaní. Ide najmä o:

Polystyrén

Je najčastejšie používaným materiálom pre svoju jednoduchosť, nízku objemovú hmotnosť, a vysokú opracovateľnosť. Naši zákazníci ho preferujú najmä z dôvodu nižšej obstarávacej ceny. Nevýhodou je nižšia paropriepustnosť, najmä pri zle zvolenej hrúbke tohto izolantu môže viesť ku kondenzácii vodných pár a k následnému vytváraniu plesní. Výpočet hrúbky polystyrénu je teda veľmi dôležitý, preto vždy kladieme dôraz na jej správne určenie.

Minerálne vlny

Vyrábajú sa zo sklených vlákien, z dolomitu alebo čadiča. Minerálna vlna je vhodným izolantom, vďaka svojej prievzdušnosti a paropriepustnosi. Zvyšuje protipožiarnu odolnosť stavby. Minerálne vlny sú chemicky neutrálne, odolné proti biologickým škodcom a hlodavcom a dobre sa s nimi pracuje. Nevýhodou je takmer trojnásobne vyššia cena v porovnaní s polystyrénom.

Prírodné izolanty

Sú ekologickou alternatívou minerálnej vlny. Najčastejšie sa používa zo živočíšnych produktov ovčia vlna, ktorá má jedinečné izolačné vlastnosti, ale aj izolanty z odpadových produktov rastlinnej výroby (slama, repka olejná, konope, ľan, kokosové vlákna alebo z druhotne spracovanej celulózy)

 

Ak sa rozhodnete pre zateplenie svojho rodinného domu, naša firma je vám plne k dispozícii. Nezáväzne prídeme, objekt obhliadneme, odborne poradíme výber vhodnej izolácie, určíme fixnú cenu materiálu aj prác, a v prípade záujmu aj zateplenie zrealizujeme. Pozrite si

našich spokojných klientov.

Kontaktujte nás:

Vaše meno

Váš email

Predmet

Vaša správa