Vnútorné rozvody v rodinnom dome

Jednou z dôležitých súčastí hrubej stavby rodinného domu sú vnútorné rozvody. Pri stavbe na kľúč ich nový majiteľ  ani neuvidí, ale od realizačnej firmy dostane ich fotodokumentáciu.

Ako si poradiť  s vnútornými rozvodmi? Zaujíma Vás, na čo pri vnútorných inštaláciách a systémoch vykurovania treba myslieť?

Montáž rozvodov vodovodu a kanalizácie

Ak nerealizujete stavbu na kľúč, je dôležité, aby ste inštaláciu rozvodov nechali na skúsených špecializovaných odborníkov, ktorí vám poskytnú záruku na kvalitu vykonaných inštalačných prác. Na vodovodné a kanalizačné rozvody sa najčastejšie používajú plasty, ktoré spĺňajú prísne nároky na hygienickú nezávadnosť  a trvanlivosť.

Podľa schválenej projektovej dokumentácie si rozkreslíme jednotlivé trasy rozvodov, vysekáme ryhy popri murive (v prípade kompletnej realizácie našou firmou na to myslíme, už pri základoch a pripravíme si to vopred), založíme hrubé rozvody vodovodného potrubia a kanalizácie do požadovanej hĺbky.

Ležatý vodovodný rozvod začína hlavným uzáverom vnútorného vodovodu a končí pri pätkách jednotlivých stúpačiek. Aby fungoval bez problémov, má mať  minimálny počet ohybov a viesť  čo najkratšou trasou. Zvislý rozvod začína uzávermi v spodnej časti a končí v mieste napojenia najvyššieho pripájacieho potrubia. Samotné odbočky k jednotlivým výtokovým armatúram sa najčastejšie vedú kolmo na potrubie. Súčasne s rozvodmi vodovodného potrubia sa realizuje aj kanalizácia.

Kvalitu prevedenia preveríme tlakovou skúškou rozvodov pitnej vody a taktiež skúškou nepriepustnosti kanalizácie.

Montáž elektrorozvodov

Montáž elektroinštalačných rozvodov sa realizuje v súlade s určenými elektroinštalačnými zónami, ktorých popis je súčasťou dokumentácie. Pri realizácii projektu vám poradíme vhodné rozmiestnenie zásuviek a vypínačov, skonzultujeme s vami zásuvky na pripojenia tv, internetu, telefónu a podobne. Kompletná elektroinštalácia je zvedená do domového rozvádzača (ističovej skrinky), ktorý je umiestnený za vchodovými dverami. Po ukončení realizácie elektrických rozvodov zabezpečíme revíziu.

Systém vykurovania

S rastom cien energií a tepla narastajú nároky na kvalitné riešenie systému vykurovania rodinného domu. Pri projekte vám vypočítame tepelné straty a navrhneme najvhodnejšie riešenie a odpovedajúci výkon vykurovacieho telesa, vrátane návrhu regulácie.

Podľa výberu a možností inžinierskych sietí si môžete vybrať  kúrenie plynové, elektrické, prípadne na tuhé palivo. Podľa spôsobu vykurovania sa líšia systémy na klasické rozvody k radiátorom alebo na na podlahové vykurovanie. Výhodou radiátorov je jednoduchá manipulácia a rýchla ovládateľnosť. Výhodou podlahového kúrenia je rovnomerné teplo v celom dome. Tieto systémy je možné aj kombinovať, napríklad si môžete vybrať  v izbách kúrenie radiátormi a na chodbe v kúpeľni podlahové kúrenie. Na záver sa vykoná tlaková skúška, pri elektrickom kúrení aj revízia kúrenia. V prípade záujme vám v dome nainštalujeme aj klimatizačné zariadenie.

Kontaktujte nás:

Vaše meno

Váš email

Váš telefón

Predmet

Vaša správa