Malá záhradná architektúra

Často pri ukončovaní stavby v vzniknú aj požiadavky na úpravu okolia vrátane postavenia malých záhradných stavieb, ako sú altánky, kryté griloviská, prístupy pomocou zámkovej dlažby, prístrešky pre materiál alebo domácich miláčikov.

Rodinný dom, Myslava I

V tomto prípade išlo o rodinný dom na kľúč. Stavbu sme realizovali podľa projektu nášho klienta z Myslavy. Pre nás aj zákazníka je to ideálne riešenie, pretože ak realizujeme stavbu od začiatku, vieme zodpovedať  za správnu nadväznosť  pracovných postupov a kvalitne odvedenú celkovú prácu. V rodinnom dome naša stavebná firma realizovala aj pripojenie všetkých inžinierskych sietí, vrátane rozvodov v interiéri domu. Po ukončení výstavby sme realizovali aj úpravy okolia rodinného domu, vrátane oplotenia a prístupových chodníkov.

Rodinný dom, Krásna nad Hornádom I

V Krásnej nad Hornádom si náš zákazník u nás objednal výstavbu hrubej stavby. Zabezpečili sme ju aj s kompletnou strešnou krytinou tak, aby bola dokonale pripravená na dokončovacie práce.

Projekčná činnosť

Naša projekčná činnosť  zahŕňa kompletnú projektovú dokumentáciu pre vaše objekty. Projektová dokumentácia je spracovaná jednak pre územné konanie, ale aj pre stavebné povolenie a nakoniec aj pre účely kolaudácie.

Bežne pri našej inžinierskej činnosti vypracovávame projekty inžinierskych sietí, plynofikácií budov a objektov, vrátane rodinných domov, ústredného kúrenia, zdravotechniky, elektroinštalácií, kanalizácií a vodovodu.

Zabezpečíme aj prieskumy podložia a tiež energetický certifikát budovy potrebný pre kolaudáciu stavby.

Podklady a prieskumy

Pre váš stavebný zámer zaistíme prieskumy potrebné pre správny návrh založenia a umiestnenia stavby. S našimi partnermi zaistíme zameranie polohopisu a výškopisu, inžiniersko-geologický prieskum alebo aj prieskum na prítomnosť  radónu.

Územné rozhodnutia

Územné rozhodnutie je rozhodnutie o umiestnení stavby, je to dokument, v ktorom sú dané podmienky, za akých je možné stavbu na danom mieste v danej polohe postaviť, sprístupniť  (komunikáciou, sieťami) a využívať. Vieme tieto podklady pre vás zabezpečiť.

Stavebné povolenia

Skôr, ako začnete stavať, musíte získať  stavebné povolenie. V stavebnom povolení sú stanovené podmienky pre samotnú výstavbu, povolenia na pripojenie sa ku komunikáciám. V súčasnej dome k realizácii jednoduchých stavieb stačí aj ohlásenie drobnej stavby stavebnému úradu, vtedy nie je nutné stavebné povolenie vybavovať. Stavebné povolenie pre Vás dokážeme kompletne vybaviť  ešte pred tým, ako začneme stavať.

Kontaktujte nás:

Vaše meno

Váš email

Váš telefón

Predmet

Vaša správa

Rodinný dom, Rozhanovce

Nášmu klientovi sme vo vybranej lokalite postavili rodinný dom na kľúč. Po ukončení výstavby sme prispôsobili aj exteriér domu podľa požiadaviek klienta. Dom sa nachádza v príjemnom prostredí na dostatočne veľkom pozemku, preto sme zvolili prírodný materiál – kameň, na vkusné oplotenie, príjazdovú cestu a chodníčky.