Areál EGO Slovakia s.r.o. Košice

Spoločnosť  EGO Slovakia s.r.o. sa rozhodla rozšíriť  svoje administratívne a výrobné priestory na jednom mieste pre zefektívnenie vlastnej výroby a ponúkaných služieb, preto sme jej ponúkli komplexné riešenie rekonštrukcie a pribudovania k existujúcej budove a výstavbu novej výrobnej haly a úpravu jej prístupovej cesty a okolia.