Chemosvit, rekonštrukcia chladiacej veže

Investor Fans a.s., financoval rekonštrukciu chladiarenskej veže firmy Chemosvit, a.s., ktorá patrí do  skupiny spoločností, orientovaných na výrobu, zušľachťovanie a predaj flexibilných fólií pre obalové účely a pre elektrotechnický priemysel, na výrobu a predaj výrobkov z plastov, polypropylénových vlákien a strojárskych výrobkov. Sme radi, že aj naša firma sa mohla podieľať   na tomto zaujímavom projekte.