Rekonštrukcia cirkulačného centra chladiacej vody CC5 – Slovnaft, Bratislava

Naša spoločnosť  sa podieľala na modernizácii cirkulačného centra chladiacej vody slúžiaceho pre novú výrobnú jednotku na výrobu nízkohustotného polyetylénu LDPE 4.
8. septembra 2015 výrobnú jednotku LDPE 4 v rafinérii Slovnaft slávnostne otvorili štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Miroslav Obert, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  spoločnosti SLOVNAFT, as, Oszkár Világi a zástupcovia predajcov, predseda predstavenstva Maire Tecnimont Fabrizio Di Amato a generálny riaditeľ  skupiny Talk Alfred Talke.