Fasáda Autospol Vlasatý, spol. s.r.o.

Pre nášho klienta Autospol Vlasatý, spol. s.r.o. sme zabezpečili rekonštrukciu fasády na ich administratívnej a priemyselnej budove.

Areál EGO Slovakia s.r.o. Košice

Spoločnosť  EGO Slovakia s.r.o. sa rozhodla rozšíriť  svoje administratívne a výrobné priestory na jednom mieste pre zefektívnenie vlastnej výroby a ponúkaných služieb, preto sme jej ponúkli komplexné riešenie rekonštrukcie a pribudovania k existujúcej budove a výstavbu novej výrobnej haly a úpravu jej prístupovej cesty a okolia.

 

Mosty, Martin

Rekonštrukcia mosta v Martine.

Čistenie Myslavského potoka, Košice

Čistenie toku Myslavského potoka v rámci projektu rekonštrukcie mostov VSS

Most VSS – sanácia podhľadov, Košice

Na Južnej triede v Košiciach prebiehala modernizácia električkových tratí (MET), v tom čase naša spoločnosť  zabezpečovala sanáciu betónových konštrukcií mosta VSS.

Sídlo spoločnosti, Jarmočná ul., Košice

Vlastný projekt výstavby haly na prenájom obchodným partnerom v Košiciach na Jarmočnej ulici.

Rekonštrukcia cirkulačného centra chladiacej vody CC5 – Slovnaft, Bratislava

Naša spoločnosť  sa podieľala na modernizácii cirkulačného centra chladiacej vody slúžiaceho pre novú výrobnú jednotku na výrobu nízkohustotného polyetylénu LDPE 4.
8. septembra 2015 výrobnú jednotku LDPE 4 v rafinérii Slovnaft slávnostne otvorili štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Miroslav Obert, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  spoločnosti SLOVNAFT, as, Oszkár Világi a zástupcovia predajcov, predseda predstavenstva Maire Tecnimont Fabrizio Di Amato a generálny riaditeľ  skupiny Talk Alfred Talke.

Chemosvit, rekonštrukcia chladiacej veže

Investor Fans a.s., financoval rekonštrukciu chladiarenskej veže firmy Chemosvit, a.s., ktorá patrí do  skupiny spoločností, orientovaných na výrobu, zušľachťovanie a predaj flexibilných fólií pre obalové účely a pre elektrotechnický priemysel, na výrobu a predaj výrobkov z plastov, polypropylénových vlákien a strojárskych výrobkov. Sme radi, že aj naša firma sa mohla podieľať   na tomto zaujímavom projekte.

Technologický objekt Elektrostanice Prešov

Jednou zo zaujímavých a komplexných zákaziek bola kompletná realizácia technologického objektu. Budovu sme postavili od základov až po finišovanie interiéru tak, aby po ukončení našich stavebných prác postačovalo už len implementovať  technológiu.

Rekonštrukcia OC, Košice

Rekonštrukcia obchodných centier v Košiciach…